Mehmet Vehbi Alpar

Mehmet Vehbi Alpar (145)

(155)

Kurmay Albay Tevfik Alpar'ın oğludur. 1917 yılında İstanbul'da doğmuş, Galatasaray Lisesi'nden sonra 1943'de S.B.O.'dan mezun olmuştur.

Teftiş Kuruluna 03.03.1943 tarihinde girmiş, 1951 yılında staj için bir yıl süreyle Fransa'ya gönderilmiştir. 31.10.1955'de Maliye Tetkik Kurulu Üyeliğine atanmış; daha sonra Amortisman ve Kredi Sandığı Genel Müdür Yardımcılığı (1956-1960), NATO nezdinde Türkiye Daimi Delegeliği Maliye Mümessilliği (1960-1964), Hazine Genel Müdürlüğü ve MİİT Genel Sekreterliğinde Müşavirlik (1964), Devlet Yatırım Bankası Genel Müdür Yardımcılığı (1964-1967), NATO Enfrastrüktür Hesaplarını İnceleme Kurulu Üyeliği (1967-1969) görevlerinde bulunmuştur. 04.04.1972'de Bütçe ve Mali Kontrol Genel Müdürlüğü Müşavirliğine ve 12.05.1972'de de T.C. Merkez Bankası İdare Merkezi Müşavirliğine atanmıştır. 10.07.1975'de emekli olmuştur. 03.02.1981 tarihinde vefat etmiştir.

Fransızca ve İngilizce bilmekte idi.

Albüme geri dön
Gizlilik Bildirimi KVKK Aydınlatma Metni