Mehmet Ziyaettin

Mehmet Ziyaettin (020)

(011)

Şirketi Hayriye Muhasebeci Muavini İsmail Akif Beyin oğlu ve Rauf Orbay'ın eniştesidir. 1879 (1295) yılında İstanbul'da doğmuştur. 1900 yılında Mekteb-i Mülkiyye-i Şâhaneden mezun olmuştur.

Muhasebei Umumiye Maliye Merkez Kalemi memuru iken, 29.12.1908 tarihinde açılan sınavı kazanarak 11.01.1909 tarihinde Maliye Müfettiş Muavinliğine, staj için gönderildiği Fransa'dan dönüşünde de, 28.12.1909 tarihinde Dördüncü Sınıf Maliye Müfettişliğine tayin edilmiştir. 06.12.1920 tarihinde Maliye Müfettişliği uhdesinde kalmak üzere Taahhüdat Murakıplığına, Millî Hükûmetin kurulması üzerine 1922 yılında Berlin Tasfiye Komisyonu üyeliğine, 08.09.1924 tarihinde de Tapu Umum Müdürlüğüne tayin edilmiştir.

Almanca, Fransızca ve Bulgarca bilmekte ve "Fahri Maliye Müfettişi" ünvanına sahip bulunmakta idi.

Albüme geri dön
Gizlilik Bildirimi KVKK Aydınlatma Metni