Memduh Aytür

Memduh Aytür (128)

(138)

Çiftçi Şevket Aytür'ün oğludur. 1917 yılında İstanbul'da doğmuş, 1934'de İstanbul Erkek Lisesini, 1938'de Mülkiyeyi bitirmiştir.

14.01.1939 tarihinde açılan sınavı kazanarak Teftiş Kuruluna girmiş, 1948-1949 yılları arasında Londra'da staj yapmıştır. 30.11.1949'da Bütçe ve Mali Kontrol Genel Müdür Yardımcılığına atanmış; daha sonra sırasıyla, Gelirler Genel Müdür Muavinliği (1950), yeniden Maliye Müfettişliği (1952-1954), Avrupa İktisadi İşbirliği Teşkilâtı Murakıplar Heyeti Üyeliği ve Başkanlığı (1954-1956), Hazine Genel Müdürlüğü (1956-1959), Tetkik Kurulu Başkanlığı (1959), Washington Büyükelçiliği Maliye Müşavirliği (1959), Merkez Bankası Genel Müdürlüğü (1960-1961), Washington İktisadi Heyet Başdelegeliği (1961), Hazine Genel Müdürlüğü ve MİİT Genel Sekreterliği (1962), Maliye Bakanlığı Müsteşarlığı (1963) ve Başbakanlık D.P.T. Müsteşarlığı (1964-1966) görevlerinde bulunmuştur. 1958-1959 yıllarında A.İ.T.İ. Akademisinde Öğretim Görevlisi olarak çalışmış; T.C. Merkez Bankası Müşavirliğinde bulunduğu sırada, Mayıs 1971'de yeniden DPT Müsteşarlığına atanmıştır. 1972 yılında İktisadi İşbirliği ve Kalkınma Teşkilatı nezdinde Türkiye Daimi Temsilciliğine, Büyükelçi Daimi Temsilci ünvanı ile atanmıştır. Yurda döndükten sonra Mart 1981 tarihinde T.İş Bankası A.Ş.'nde Yönetim Kurulu Başkanlığına getirilmiştir. 11.11.1981 tarihinde vefat etmiştir.

İngilizce bilmekte ve "Fahri Maliye Müfettişi" ünvanına sahip bulunmakta idi.

Basılmış Eserleri:

(1) Gümrük Tarifeleri ve Ticaret Genel Anlaşmaları (1951)

(2) Türkiye'de Plân, Planlı Siyaset ve İdare (1966)

(3) İktisadî Kalkınma Yarışı ve Türkiye (1970)

(4) Kalkınma Kavramı (1971)

(5) Türk Kalkınma Hukuku (1968)

(6) Planlı Ekonomide Mühendislik Mesleği (1969)

Albüme geri dön
Gizlilik Bildirimi KVKK Aydınlatma Metni