Mesut Erez

Mesut Erez (157)

(171)

Polis, orman muhafaza memuru ve çiftçi Salih Erez'in oğludur. 1922 yılında Kütahya'da doğmuştur. 1940'da Kütahya Lisesini, 1944'de Siyasal Bilgiler Okulu'nu bitirmiş, ayrıca Ankara Hukuk Fakültesinde fark sınavı vererek sertifika almıştır.

Teftiş Kurulu'na 14.06.1945 tarihinde girmiş, 1952-1953 yılları arasında staj için Belçika'da bulunmuştur. Ekim 1961'de İstanbul Defterdarlığı'na tayin olarak Teftiş Kurulu'ndan ayrılmış; Ağustos 1963'de Gelirler Genel Müdürlüğü'ne getirilmiş; 1965 Genel Seçimlerinde Kütahya Milletvekili seçilerek T.B.M.M.'ne girmiştir. T.B.M.M. Üyeliği sırasında Bütçe ve Plân Komisyonu Başkanlığında bulunmuş, 10.08.1969'da Tarım Bakanı olarak kabineye girmiştir. 1969 Genel Seçimlerinde tekrar Kütahya Milletvekilliğine seçilmiş, Kasım 1969'da kurulan Kabinede Maliye Bakanı olarak görev almış; Mart 1971'de bu görevinden ayrılmıştır. 02.12.1971 tarihinde Devlet Bakanlığı ve Başbakan Yardımcılığına, 11.12.1971'de de, yeni kurulan Kabinede, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığına getirilmiştir. 1973'den sonra politikayı bırakarak özel sektörde çalışmaya başlamıştır. 2000 yılına kadar Eskişehir Sanayi Odası Meclis Başkanlığı, Eskişehir Bankası Yönetim Kurulu Başkanlığı ve çeşitli şirketlerde yönetim kurulu üyeliği görevlerinde bulunmuştur.

06.02.2011 tarihinde vefat etmiştir.

Evli, iki çocuk babası olup, Fransızca bilmekte ve "Fahri Maliye Müfettişi" ünvanına sahip bulunmakta idi.

Basılmış Eserleri:

(1) Belçika'da Memur Statüsü (Tercüme) (1955)

(2) Vergi Memurları ve İnceleme Elemanları ile Mükellefler Arasında Münasebetler (1958)

(3) Bankalar Sistemi ve Devlet Kontrolu (1975)

Albüme geri dön
Gizlilik Bildirimi KVKK Aydınlatma Metni