Metin Kızılkaya

Metin Kızılkaya (156)

(168)

Emekli Subaylardan Fuat Kızılkaya'nın oğludur. 1918 yılında Çanakkale'de doğmuş, 1939'da Galatasaray Lisesi'ni, 1944'de Siyasal Bilgiler Okulu'nu bitirmiştir.

Devlet hizmetine Maliye Bakanlığı stajyer memurluğu ile başlamış, 14.06.1945 tarihinde Teftiş Kurulu'na girmiş, 1952-1953 yılları arasında Fransa'da staj yapmıştır. 1956'da Gelirler Genel Müdür Muavinliği'ne atanarak Maliye Müfettişliği'nden ayrılmış; 1960'da İstanbul Defterdarlığı'na, 1961'de O.E.C.D. Delegeliği Maliye Müşavirliği'ne, 1965 yılında Ordu Yardımlaşma Kurumu Genel Müdürlüğü'ne, 1966'da Maliye Bakanlığı Müsteşar Yardımcılığı'na, 1968'de Milletlerarası İktisadi İşbirliği Teşkilatı Paris Heyeti Başkanlığı'na getirilmiştir. Temmuz 1970'de Maliye Bakanlığı Müsteşarlığı'na atanmış, 03.04.1972 tarihinde kendi isteği ile emekli olmuştur. Daha sonra T. Ticaret Bankası Yönetim Kurulu Üyeliği de yapmıştır.

Evli, iki çocuk babası olup, Fransızca bilmekte ve "Fahri Maliye Müfettişi" ünvanına sahip bulunmakta idi.

22.11.2016 tarihinde vefat etmiştir.

Basılmış Eserleri:

Kuruluşundan İtibaren Fransız Maliye Teşkilatı (1955)

Albüme geri dön
Gizlilik Bildirimi KVKK Aydınlatma Metni