Muammer Mustafa KOCABAŞ

Muammer Mustafa KOCABAŞ (048)

(048)

Rüsûmat Müdüriyeti Umumisi Memurlarından Mehmet Bey'in oğludur. 1894 (1310) yılında İstanbul'da doğmuş, 1914'de Kadastro Mektebi Âlisinden mezun olmuştur.

Divanı Muhasebatta Mümeyyizlik, Maliye Vekâleti Devair-i Merkeziye Muhasebat Müdür Muavinliği yaptıktan sonra, 07.09.1922'de, naklen, Üçüncü Sınıf Müfettiş olarak Teftiş Kuruluna girmiş; 1925 yılında staj için Fransa'ya gönderilmiştir. 01.07.1932 tarihinde Gümrük ve İnhisarlar Vekâleti Başmüfettişliğine tayin edilerek Kuruldan ayrılmış; daha sonra, sırasıyla, Gümrük ve İnhisarlar Vekâleti Teftiş Heyeti Reisliği, T.M.O. Teftiş ve Kontrol Heyeti Başkanlığı, T.M.O. Başmüşavirliği, aynı yer Etüd ve Organizasyon Kurulu Başkanlığı yapmış; Nisan 1951'de emekliye ayrılmıştır. 1987 yılında vefat etmiştir.

Fransızca bilmekte ve "Fahri Maliye Müfettişi" ünvanına sahip bulunmakta idi.

Albüme geri dön
Gizlilik Bildirimi KVKK Aydınlatma Metni