Muhittin Gürün

Muhittin Gürün (102)

(104)

Emekli Memur Şükrü Gf!rün'ün oğludur. 1914 (1330) yılında Çankırı'da doğmuş, 1931'cie Ankara Erkek Lisesinden, 1934 yılında Mülkiyeden mezun olmuştur.

Kısa bir süre Maliye Tetkik Memurluğunda bulunmuş, 31 . 12. 1934 tarihinde Teftiş Kuruluna girmiş, bir süre sonra staj amacıyla Fransa'ya gönderilmiştir. 28.02.1946'da Bütçe ve Mali Kontrol Genel Müdür Muavinliğine atanarak Kuruldan ayrılmış; daha sonra, Maliye Müsteşar Muavinliği (1949-1950), Bütçe ve Mali Kontrol Genel Müdürlüğü (1950-1951 ), Sayıştay 3. Daire Reisliği (1951- 1954), Sayıştay 1. Başkanlığı (1954-1961) yapmış ve 1961'de Kurucu Meclis Üyeliğinde bulunmuştur. Mayıs 1962'den 19 Mart 1979 tarihine kadar Anayasa Mahkemesi Üyeliği yapmış ve yaş haddinden emekli olmuştur.

29.09.2004 tarihinde vefat etmiştir.

Evli, iki çocuk babası olup, Fransızca bilmekte ve "Fahri Maliye Müfettişi" ünvanına sahip bulunmakta idi.

Basılmış Eserleri:

Ticaret Muhasebesi Dersleri ( 1954)

Albüme geri dön
Gizlilik Bildirimi KVKK Aydınlatma Metni