Musa Pişkin

Musa Pişkin (340)

(390)

1957 yılında Çatak'da (Van) doğmuştur. Emekli Öğretmen Servet Pişkin'in oğludur. 1975 yılında Bursa Yıldırım Beyazıt Lisesi'nden, 1979 yılında Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi'nden mezun olmuştur.

08.10.1979 tarihinde Teftiş Kurulu'na girmiş, 30.12.1982 tarihinde Maliye Müfettişi olmuştur. 1986-1987 döneminde 1 yıl süreli olarak staj için Hollanda'ya gönderilmiştir. 1988-1992 yılları arasında İstanbul Defterdarlığı'nda Defterdar Yardımcılığı görevini detaşe olarak yürütmüş, 25.12.1989 tarihinde Maliye Başmüfettişliğine, 09.04.1993 tarihinde Tekel Genel Müdür Yardımcılığı görevine atanmıştır. 1995 yılında Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürlüğü ve Yönetim Kurulu Başkanlığı görevine getirilmiştir. 1992-2000 yılları arasında Türkiye Serbest Muhasebeci Mali Müşavir ve Yeminli Mali Müşavir Odaları Birliği (TÜRMOB) Yönetim Kurulu Üyeliği ve Başkan Yardımcılığı, 1997-2000 yılları arasında Türk Kamu İşletmeleri Birliği Başkanlığı görevlerinde bulunmuştur.

15.12.2000 tarihinde Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu Başkan Yardımcılığı'na atanmıştır. 2002 yılında anılan Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumuna Danışman olarak atanmıştır. 07.07.2017 tarihinde memuriyetten emekli olmuştur.

Evli, bir çocuk babası olup, İngilizce bilmektedir.

Albüme geri dön
Gizlilik Bildirimi KVKK Aydınlatma Metni