Mustafa Çolak

Mustafa Çolak (476)

(545)

1975 yılında Malatya'da doğmuştur. Emekli Memur Hüseyin Çolak'ın oğludur. 1993 yılında Maliye Meslek Lisesinden, 1997 yılında Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesinden mezun olmuştur.

26.03.1998 tarihinde Teftiş Kurulu'na girmiştir. 25.06.2001 tarihinde Maliye Müfettişliğine atanmıştır.2004-2007 yıllarında ABD IIIionis Üniversitesi'nde İş İdaresi konusunda Lisans-üstü eğitim yapmıştır. 28.03.2007 tarihinde BÜMKO Genel Müdürlüğü'nde Daire Başkanlığı'na atanmıştır. Temmuz 2012 ila Mayıs 2016 tarihleri arasında Kamu İhale Kurumunda Başkan Yardımcısı olarak görev yapmıştır. Aralık 2016 tarihi ila Mart 2018 tarihleri arasında Bakan Danışmanlığı görevini yürütmüş, bir süre Gelir İdaresi Başkan Yardımcısı görevine vekalet ettikten sonra aynı göreve 14.06.2018 tarihli Resmi Gazetede yayımlanan atama kararnamesi ile asaleten atanmıştır. Bu görevi 19 Nisan 2019 tarihine kadar sürdürmüştür. Nisan 2019- Aralık 2020 tarihleri arasında Bakanlık Müşaviri olarak görev yapmıştır. 2020 Aralık tarihinden itibaren Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesinde Mali Hukuk dalında öğretim üyesi olarak görev yapmaktadır. Kasım 2020 ila Mart 2021 tarihleri arasında Merkez Bankası Başkan Danışmanlığı görevinde de bulunmuştur. 

İyi derecede İngilizce bilmektedir.

Evli ve 2 çocuklu olup, İngilizce bilmektedir.


BASILI ESERLERİ
 
MAKALELERİ
 
Tapu Harcı Matrahının Tespitinde Esas Alınacak Bedel Karmaşası Ve Karşılaştırmalı Analiz
Asgari Geçim İndirimi Sonrası, De-Facto Özel Sigorta Katkı Payı/Prim Ödemelerinin Önceliği Sorunu Ve Öneriler
Amme Borçlarına Karşılık Alınan Çeklerin Karşılıksız Çıkması Hali Ve Uygulamada Önemli Noktalar
Kobi Vergi Borçlarının Anadolu Yaklaşımı Perspektifinde Tecilinde Kritik Noktalar Ve Değerlendirme

Albüme geri dön
Gizlilik Bildirimi KVKK Aydınlatma Metni