Mustafa Sami Şehbenderler

Mustafa Sami Şehbenderler (108)

(112)

Hüseyin Hüsnü Bey'in oğludur. 1911 (1327) yılında Bandırma'da doğmuş, 1933'de İstanbul Hukuk Fakültesinden mezun olmuştur.

Maliye Teftiş Kuruluna 01.08.1936'da girmiş, 1946-1947 yılları arasında A.B.D.'nde incelemeler yapmıştır. 31.01.1951'de Birinci Sınıf Maliye Müfettişi iken Gelirler Genel Müdürlüğüne atanmış, 01.03.1955 tarihine kadar bu görevde kalmış; Milli Reasürans T.A.Ş. İdare Meclisi Reisliği (1955-1957), Denizcilik Bankası Genel Müdürlüğü (1957-1960) ve Türk Hava Yolları Genel Müdürlüğü (1963-1964) görevlerinde bulunmuş, bilahare serbest çalışmaya başlamıştır.

06.10.1990 tarihinde vefat etmiştir.

İngilizce bilmekte idi.

Albüme geri dön
Gizlilik Bildirimi KVKK Aydınlatma Metni