Mustafa Üzeler

Mustafa Üzeler (317)

(363)

1955 yılında Ankara'da doğmuştur. Muhasebe Memuru Ahmet Üzeler'in oğludur. 1972 yılında Elazığ Lisesi'nden, 1976 yılında Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi'nden mezun olmuştur.

01.02.1977 tarihinde Teftiş Kuruluna girmiş, 06.03.1980 tarihinde Maliye Müfettişi olmuştur. 1982-1984 döneminde yurt dışı öğrenim için gönderildiği A.B.D.'nde Northeastern Üniversitesinden Ekonomi dalında M.A. derecesi almıştır. 1985-1986 yılları arasında A.B.D.'nde staj yapmış ve "Uluslararası Bankacılık" seminerlerine katılarak sertifika almıştır. Şekerbank Genel Müdürlüğü'nde Genel Müdür Yardımcılığı (Ağustos 1987-Ekim 1988) Maliye Bakanlığı A.P.K.'nda Daire Başkanlığı (Ekim 1988-Ekim 1989), Emekli Sandığı Genel Müdürlüğü'nde Genel Müdür Yardımcılığı (Ekim 1989-Mayıs 1997) görevlerinde bulunduktan sonra, 20.05.1997 tarihinde Frankfurt Başkonsolosluğu'na Maliye Ateşesi olarak tayin edilmiş, 31.03.1999 tarihinde bu görevinden ayrılmıştır. Ocak 2000 tarihinden itibaren özel sektörde Mali İşler Koordinatörü olarak çalışmaya başlamıştır. 2002 yılından itibaren Yeminli Mali Müşavir olarak görev yapmaktadır. Siyasal Bilgiler Fakültesinde İktisat alanında Doktora ders ve seminer programlarını tamamlamış, SBF, Bilkent ve Atılım Üniversitelerinde de Kamu Ekonomisi, Karşılaştırmalı Sosyal Güvenlik Sistemleri ve Vergi Hukuku dersleri vermiştir. 

2016 Haziran ayından itibaren Ankara Yeminli Mali Müşavirler Odası Danışma Komisyonu Üyesi olarak görev yapmaktadır.

Evli ve iki çocuk babası olup, İngilizce bilmektedir.

Basılmış Eserleri:

(1) Yatırım ve Finansman Sağlamaya Yönelik Kiralama (LEASING) (1987)

(2) Aşamalı Karşılaştırmalı Üstünlükler Teorisi (Çeviri) (1986

(3) Pension Fund For Civil Serbants of the Republick of Turkey (1991)

(4) Health Care System of Turkey As a Social Security Services (1993)

Albüme geri dön
Gizlilik Bildirimi KVKK Aydınlatma Metni