Mustafa Yuluğ

Mustafa Yuluğ (208)

(239)

1934 yılında İzmir'de doğmuştur. Maliye Memuru Necip Yuluğ'un oğludur. 1953'de İzmir Atatürk Lisesi'nden, 1957 yılında Siyasal Bilgiler Fakültesi Diplomasi ve Dış Münasebetler Şubesi'nden mezun olmuştur.

30.12.1957 tarihinde Teftiş Kurulu'na girmiş; 1963-1964 yıllarında Wisconsin Üniversitesi'ne (A.B.D.) devam ederek "İktisat" dalında M.A. derecesi almış, 1968-1969 yıllarında Harvard Üniversitesi'nde (A.B.D.) "Amme İdaresi" konusunda eğitim görmüş, 1968 yılında da İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi'nden İktisat Doktoru ünvanı almıştır. Sırasıyla; Ocak 1968'de Bütçe ve Mali Kontrol Genel Müdür Yardımcılığı'na, Eylül 1969'da Bütçe ve Mali Kontrol Genel Müdür Müşavirliği'ne 10.02.1972 tarihinde Çalışma Bakanlığı Müsteşar Yardımcılığı'na, 1973'de Dünya Bankası Uzmanlığı'na, 1974'de T.C. Kıbrıs Yardım Heyeti Başkanlığı'na, 1976'da Çalışma ve Maliye Bakanlıkları Müşavirliği'ne, 1978'de Maliye Meslek Yüksek Okulu Müdürlüğü'ne, 1981'de Yüksek Öğretim Kurulu Üyeliği'ne, 1985'de Cumhurbaşkanlığı Devlet Denetleme Kurulu Üyeliği'ne atanmıştır. 1991 yılında Devlet Denetleme Kurulu Üyeliği'nden çekilmiş ve 1991 yılı Eylül ayında emekli olmuştur.

Ayrıca, 1968-1979 döneminde Hacettepe Üniversitesi, Türkiye Orta Doğu Amme İdaresi Enstitüsü, Kara Harp Okulu, Ankara İktisadi Ticari İlimler Akademisi, Maliye Okulu ve Maliye Meslek Yüksek Okulunda; iktisat, maliye, muhasebe ve kamu yönetimi dersleri vermiştir. Halen Yeminli Mali Müşavir olarak çalışmaktadır.

Evli, iki çocuk babası olup, İngilizce ve Fransızca bilmekte ve "Fahri Maliye Müfettişi" ünvanına sahip bulunmaktadır.

Basılmış Eserleri:

(1) Azgelişmiş Ülkelerde Tarımın Vergilendirilmesi (1970)

(2) Budget Reform in Developing Countries With Special Reference to Turkey (1970)

(3) Some Remarks on Agricutural Taxation in Developing Countries (1972)

(4) Ülke Yöneticileri İçin Devlet Yönetimini Kısa Zamanda Çökertme Kılavuzu (1978)

(5) Türkiye'de Kamu Savurganlığı ve Bütçe Yönetimi (1981)

Albüme geri dön
Gizlilik Bildirimi KVKK Aydınlatma Metni