Mustafa Zühtü Yücelik

Mustafa Zühtü Yücelik (210)

(242)

1935 yılında Bursa'da doğmuştur. Emniyet Amirlerinden Abdurrahim Yücelik'in oğludur. 1954'de Bursa Erkek Lisesi'nden, 1958 yılında Siyasal Bilgiler Fakültesi Maliye ve İktisat Şubesi'nden mezun olmuştur.

Teftiş Kurulu'na 27.08.1958 tarihinde girmiş, 25.08.1961 tarihinde Maliye Müfettişi olmuştur. 1962-1963 yıllarında A.B.D. California Üniversitesinde lisans üstü iktisat çalışmaları yapmıştır. 1967/1968 ders yılında Harvard Üniversitesi'nde (A.B.D.) Milletlerarası Vergi Programına katılmıştır. 01.08.1969 tarihinde Gelirler Genel Müdür Yardımcılığı'na, Nisan 1970'te de Gelirler Başmüşavirliğine atanmıştır. Mayıs 1974'de IMF Kamu Maliyesi Dairesinde Vergi İktisatçısı olarak çalışmaya başlamış, bir çok ülkede vergi sistemi ve vergi idaresi reformu çalışmalarında bulunmuş, ayrıca çeşitli ülkelerde IMF istikrar programları heyetlerine katılmış, Temmuz 2000'de IMF'den emekli olarak Türkiye'ye dönmüştür. Vergi sistemleri ve vergi idaresi üzerine makaleleri IMF yayını kitaplarda bölümler halinde basılmıştır.

05.05.2019 tarihinde vefat etmiştir.

Evli, iki çocuk babası olup, İngilizce ve Fransızca bilmekte idi.

Basılmış Eserleri:

Sahraaltı Ülkelerde Vergi Sistemleri

Albüme geri dön
Gizlilik Bildirimi KVKK Aydınlatma Metni