Namık Zeki Aral

Namık Zeki Aral (038)

(036)

Makinist Halil Bey'in oğludur. 1887 (1303) yılında İstanbul'da doğmuştur. Eski Başbakanlardan Bülent Ecevit'in Eşi Rahşan Ecevit'in babasıdır. 1911 yılında Mülkiyeyi ve ayrıca İstanbul Hukuk Fakültesini bitirmiştir.

27.10.1911 tarihinde açılan sınavı kazanıp, 14.11.1911 tarihinde Müfettiş Muavini olarak Kurul'a girmiştir. Üçüncü Sınıf Maliye Müfettişi iken, 03.01.1921 tarihinde Kurul'dan ve memuriyetten ayrılmış, bir süre serbest çalışmış, 1921-1923 yılları arasında Mülkiye'de İtibar (Âmme Kredisi), Para Banka dersi öğretim üyeliği yapmıştır. Daha sonra Osmanlı Bankası ve Ziraat Bankasında çeşitli görevler almış; 1931 yılında Merkez Bankası Umum Müdür Muavinliği, sonra da Mali Müşavirliğine getirilmiş, bu görevde iken, 1951 yılında emekli olmuş, 1941-1944 yıllarında Profesör olarak, Siyasal Bilgiler Okulunda Para, Banka ve Borsa derslerini vermiştir. 09.11.1972 tarihinde vefat etmiştir.

Fransızca bilmekte idi.

Basılmış Eserleri:

(1) Bankalarda Mütedavil Ta'birat (1928)

(2) Senedat-ı Ticariye (1934)

(3) Banka ve Hukuk (1938)

(4) Hukuki Zâviyeden Kliring Usulü (1940)

(5) Dünya Paraları ve Bizim Paramız (1941)

(6) Para, Banka, Borsa (1943)

(7) Para Meselesi ve Bretton Woods Konferansı (1944)

(8) Döviz Hukuku (1945)

Albüme geri dön
Gizlilik Bildirimi KVKK Aydınlatma Metni