Necmettin Tanşu

Necmettin Tanşu (117)

(127)

Yüzbaşı Ahmet Saip Bey'in oğludur. 1912 (1328) yılında Erzurum'da doğmuş, Erzurum Lisesinden sonra 1934'de Mülkiye Mektebinden mezun olmuştur.

10.02.1937'de Teftiş Kuruluna girmiştir. 1946-1947 yılları arasında staj amacıyla Brüksel'e gönderilmiş, daha sonra, bir süre Bütçe ve Mali Kontrol Genel Müdür Muavinliği (29.12.1948-02.04.1949) yapmıştır. 05.09.1963'de Müşavir Maliye Müfettişliğine yükselmiş; 16.07.1962'den itibaren 6 sene süreyle Avrupa Konseyine bağlı İskân Fonunda (Fonds de Reetablissement du Conseille de L'Europe) Müşavir olarak çalışmış; Maliye Müfettişleri Sendikası Başkanı bulunduğu sırada, 05.02.1971 tarihinde İstanbul'da vefat etmiştir.

Fransızca, Almanca ve İngilizce bilmekte idi.

Albüme geri dön
Gizlilik Bildirimi KVKK Aydınlatma Metni