Nihat Ali Üçüncü

Nihat Ali Üçüncü (084)

(087)

Piyade Albay Hilmi Bey'in oğludur. 1906 (1322) yılında Amasya'da doğmuş, İstanbul Erkek Lisesini bitirdikten sonra 1929'da Mülkiyeden mezun olmuştur.

12.08.1929 tarihinde açılan sınavı kazanıp Müfettiş Muavini olarak Teftiş Kuruluna girmiştir. 1936'da Kuruldan ayrılarak Varidat Umum Müdür Muavinliği (1936-1940), Levazım ve Kıymetli Kâğıtlar Müdürlüğü (1940-1942), Muntazam Borçlar Umum Müdürlüğü (1942-1943), Muhasebat Umum Müdürlüğü (1943-1946) yapmış; daha sonra, Londra (1946), Paris (1947) Büyükelçilikleri Maliye Müşavirliklerinde, Maliye Tetkik Kurulu Üyeliğinde (1948), Washington Büyükelçiliği Maliye Müşavirliğinde (1949), Maliye Tetkik Kurulu Üyeliğinde (1950-51), MİİT Washington Temsilciliğinde (1951-1960) bulunmuştur. 1960 yılında tekrar Tetkik Kurulu Üyeliğine nakledilmiş ise de yurda dönmeyerek A.B.D. de kalmış ve emekliye sevkedilmiştir. 1971 yılında Türk vatandaşlığından çıkarılmış olup, bugünkü durumu hakkında bilgi edinilememiştir.

Fransızca ve İngilizce bilmekte idi.

Basılmış Eserleri:

(1) Kazanç Vergisi ve Tatbikatı (1938)

(2) Hizmet Erbabı Vergileri ve Tatbikatı (1940)

(3) Tatbikatta Kazanç Vergisi (1941)

(4) Muamele Vergisi ve Tatbikatı ile Şerh ve İzahları (1942)

(5) Kazanç Vergisi Şerh ve İzahları (1943)

(6) Kazanç Vergisine Yapılan Fevkalâde Zamlar (1943)

Albüme geri dön
Gizlilik Bildirimi KVKK Aydınlatma Metni