Numan Özsoy

Numan Özsoy (184)

(205)

Çiftçi Halil Özsoy'un oğludur. 1930 yılında Sivrihisar'da doğmuştur. 1947 yılında Eskişehir Lisesinden, 1952 yılında Siyasal Bilgiler Fakültesinden mezun olmuştur.

17.10.1952 tarihinde Teftiş Kuruluna girmiş, 1958 yılında staj için bir yıl süreyle, 1961 yılında da iki yıl süreyle A.B.D.'ne gönderilmiştir. Pittsburg Üniversitesinden "İktisadi ve Sosyal Kalkınma" konusunda M.A. derecesi almıştır. 31.01.1970 tarihinde Gelirler Genel Müdürlüğü Başmüşavirliğine, 04.08.1972 tarihinde de Genel Müdür Baş Yardımcılığı'na atanmış, 31.07.1973 tarihinde Maliye ve Ekonomi Müşavirliğine getirilmiştir. 30.07.1976 tarihinde yurda dönüşünde Bakanlık Müşavirliğine tayin edilmiş, 22.05.1978 tarihinde tekrar Teftiş Kuruluna Müşavir Maliye Müfettişi olarak dönmüş ve 24.03.1980 tarihinde Sosyal Güvenlik Bakanlığı Müsteşar Yardımcılığına geçmiş ve 1980 yılı Ekim ayında emekli olmuştur. 1980 yılından  itibaren özel sektörde Mali Danışmanlık yapmıştır.

24.02.2015 tarihinde vefat etmiştir.

Evli, iki çocuk babası olup, İngilizce bilmekte ve "Fahri Maliye Müfettişi" ünvanına sahip bulunmakta idi.

Basılmış Eserleri:

A.B.D. ve İngiltere'de Milli Gelir ve Gider (1953)

Albüme geri dön
Gizlilik Bildirimi KVKK Aydınlatma Metni