Nusret Mithat Meray

Nusret Mithat Meray (035)

(032)

Edirne Düyûnu Umumiye Başmüdürü Ahmet Mithat Bey'in oğludur. 1886 (1302) yılında Selânik'te doğmuştur. Beyrut İdadî-i Mülkisinden 1904 yılında mezun olmuştur.

Bir süre Selânik Düyûnu Umumiye Başmüfettişlik Kaleminde çalıştıktan sonra, 20.10.1910 tarihinde açılan sınavı kazanıp 02.11.1910 tarihinde Müfettiş Muavini olarak Teftiş Kuruluna girdikten sonra staj amacıyla bir yıl Fransa'ya gönderilmiştir. 01.03.1921 tarihinde Müfettişlik uhdesinde kalmak üzere Vâridat Umum Müdürlüğüne tayin edilmiş; 01.10.1922 tarihinde, Millî Hükûmetin kurulması üzerine Kurul'dan ayrılmış; T.C. Ziraat Bankası Umum Müdürü bulunduğu sırada vefat etmiştir.

İngilizce ve Fransızca bilmekte idi.

Albüme geri dön
Gizlilik Bildirimi KVKK Aydınlatma Metni