Ömer Cahit Kayra

Ömer Cahit Kayra (133)

(142)

Tüccar Ali Lütfi Kayra'nın oğludur. 1917 yılında İstanbul'da doğmuş, 1935'de Özel Boğaziçi Lisesi'nden, 1938'de Mülkiyeden mezun olmuştur.

Maliye Müfettiş Muavini olarak 14.01.1939 tarihinde Maliye Teftiş Kurulu'na girmiş, Maliye Müfettişi olduktan sonra 1948 yılında staj için bir yıl süreyle Londra'ya gönderilmiştir. 15.11.1950 tarihinde Gelirler Genel Müdürlüğü Müşavirliğine atanmıştır. Daha sonra; Ticaret Vekâleti Tetkik Kurulu Üyeliği ile Dış Ticaret Dairesi Reisliği (1959-1960), Hazine Genel Müdürlüğü ve MİİT Genel Sekreterliği Dış Temsilcilikler Delegeliği (Heyet Başkanı) (1960-1964), Hazine Genel Müdürlüğü ve MİİT Genel Sekreterliği OECD Daimi Temsilciliği ve Heyet Başkanlığı (1964-1967), Maliye Tetkik Kurulu Başkanlığı (1967-1972) yapmıştır. 1972 yılında emekli olarak, T.İş Bankası Yönetim Kurulu Üyeliğine getirilmiş ve politikaya atılmıştır. 1973 yılında Ankara Milletvekili seçilmiş, 1974 yılında Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı olmuştur. 1978 yılında tekrar T.İş Bankası A.Ş. Yönetim Kurulu Üyesi, 1980 yılında da İş Bankası'nın yan kuruluşu olan Yatırım ve Finansman A.Ş.'nin Yönetim Kurulu Üyesi olmuştur. 1990 yılında bu görevinden ayrılmış, çeşitli gazete ve dergilerde serbest yazarlık yapmıştır, çok sayıda basılı eseri bulunmaktadır.

31.01.2021 tarihinde vefat etmiştir.

Evli, iki çocuk babası olup, İngilizce, Fransızca bilmekte ve "Fahri Maliye Müfettişi" ünvanına sahip bulunmakta idi.

Basılmış Eserleri:

(1) Yakın Doğu ve Irak Petrolleri (Araştırma) (1953)

(2) A Guide to the Turkish System of Taxation (Araştırma) (1957)

(3) Türkiye'nin İthalât Politikası (Araştırma) (1964)

(4) Maliye Bakanlığı Yüksek Basamaklar Hizmetlilerinin Çalışma Modelleri Hakkında Bir Anket (Araştırma) (1968)

(5) Türkiye'de Serbest Piyasada Altın Ticareti (Araştırma) (1970)

(6) Türkiye'nin Gerçek Ödemeler Dengesi (Araştırma) (1972)

(7) Dış Finansman Teknikleri (Araştırma) (1972)

(8) Bodrum Üzerine Çeşitlemeler (Öyküler) (1983)

(9) Romantik Bir Karga (Öyküler) (1984)

(10) Turan Güneş'in Şiirleri (Siyaset) (1985)

(11) Tarih-i Enderun (Çuhadar İlyas Ağa’nın anıları) (Çeviri) (1987)

(12) Edâ Hanım'ın Kırmızı Kedileri (Öyküler) (1989)

(13) İstanbul Zamanlar ve Mekânlar (Araştırma) (1990)

(14) İstanbul Haritaları (Araştırma) (1990)

(15) Eski İstanbul'un Eski Haritaları (Araştırma) (1990)

(16) İstanbul'un Yokuş ve Merdivenleri (Araştırma) (1991)

(17) İkinci Mahmut'un İstanbul'u. Bostancı Sicilleri (Araştırma) (Ortak Çalışma) (1992)

(18) Bebek. Mekanlar ve Zamanlar (Araştırma) (1993)

(19) Kandilli-Vaniköy-Çengelköy (Araştırma) (Ortak Çalışma) (1993)

(20) Büyük Efendi'nin Sarayı (Çeviri) (1996)

(21) Hoşçakal Bodrum (Öyküler) (1997)

(22) Kadıköy Rüzgarları (Öyküler) (1997)

(23) Sevr Dosyası (Araştırma) (1997)

(24) Çiçekleri Unuttular (Öyküler) (1999)

(25) Bir Osmanlı Doktorunun Anıları (Çeviri) (2001)

(26) Bir Mavi Yolculuk Seyir Defteri (Öyküler) (2001)

(27) 38 Kuşağı (Anı) (2002)

(28) Dicle'de Kelek İle Yolculuk (Çeviri) (2003)

(29) Bilgeler ve Balıklar (2004)

(30) Dünya Erkekleri Birleşiniz (2005)

(31) Velosipet ile Bir Cevelan (Çeviri) (2006)

(32) Telefon Defteri (Anı) (2006)

(33) Yorgunluk Gideren Hikayeler (Öyküler) (2007)

(34) Osmanlı'da Fetvalar ve Günlük Yaşam (2008)

Albüme geri dön
Gizlilik Bildirimi KVKK Aydınlatma Metni