Ömer Hurşit Çalıka

Ömer Hurşit Çalıka (140)

(149)

Adliye Nazırlarından Rıfat Çalıka'nın oğludur. 1918 yılında Kayseri'de doğmuş, Kayseri Lisesi'nden sonra 1940'da Siyasal Bilgiler Okulu'ndan mezun olmuştur.

27.01.1942 tarihinde Teftiş Kurulu'na girmiş, 1950 yılında tetkik için bir yıl süreyle A.B.D.'ye gönderilmiştir. 11.07.1951'de Bütçe ve Mali Kontrol Genel Müdür Yardımcılığına atanmış, 1952-1954 yılları arasında Hazine Genel Müdür Muavinliğinde bulunmuştur. 1954'de Dünya Bankası Ekonomi Uzmanlığına, 1960'da aynı Banka Şube Müdürlüğüne, 1966 yılında da Afrika Dairesi Direktör Yardımcılığına getirilmiş, 1969-1972 döneminde aynı Banka Eğitim Projeleri Müdür Yardımcılığı, 1972-1974 döneminde, Latin Amerika ve Karaibler Proje Depertman Müdür Yardımcılığı, 1974-1977 döneminde Karaibler Müdürlüğü, 1977-1980 döneminde Latin Amerika ve Karaibler I. Program Dairesi Müdür Yardımcılığı yapmış olup, 1980 yılında emekli olmuştur. 1980-1995 yılları arasında da Dünya Bankasında Müşavir olarak çalışmıştır.

15.03.2014 tarihinde vefat etmiştir.

Evli ve iki çocuk babası olup, İngilizce bilmekte idi.

Basılmış Eserleri:

(1) Büyük İktisatçıların Temel Doktirinleri (1949)

(2) Barker Misyonu Raporu (1951)

(3) Amerika'da Personel Rejimi (1953)

Albüme geri dön
Gizlilik Bildirimi KVKK Aydınlatma Metni