Orhan Arıkan

Orhan Arıkan (207)

(238)

1934 yılında Çaykara'da doğmuştur. Mustafa Arıkan'ın oğludur. 1953'de İzmir Atatürk Lisesi'nden, 1957 yılında Siyasal Bilgiler Fakültesi Maliye ve İktisat Şubesi'nden mezun olmuştur.

30.12.1957 tarihinde Teftiş Kurulu'na girmiş; 1963-1964 yılları arasında İngiltere'de staj yapmış; 15.06.1966-17.02.1968 tarihleri arasında da Vanderbilt Üniversitesine (A.B.D.) devam ederek "İktisadi Kalkınma" konusunda M.A. derecesi almıştır. Eylül 1968'de Bütçe ve Mali Kontrol Genel Müdür Yardımcılığı'na atanmıştır. 04.02.1972 tarihinde, Esnaf ve Sanatkârlar ve Diğer Bağımsız Çalışanlar Sosyal Sigortalar Kurumu (BAĞ-KUR) Genel Müdürlüğü görevine getirilmiş, kurumun kuruluşundan Şubat 1976'ya kadar 4 yıl bu görevde bulunmuştur. Daha sonra Maliye Bakanlığı Müşavirliği (1976-1978) yapmış ve 1978 yılında, T.C. Emekli Sandığı Genel Müdürlüğü'ne atanmıştır. 1980 yılında önce Bakanlık Müşavirliği'ne, bilahare Müsteşar Yardımcılığı'na tayin edilmiş, 1982 yılında bu görevde iken emekli olmuştur. 1968-1970 yıllarında Orta Doğu Teknik Üniversitesinde öğretim üyesi olarak Maliye ve Maliye Politikası derslerini okutmuştur.

11.07.2014 tarihinde vefat etmiştir.

Evli, iki çocuk babası olup, İngilizce ve Almanca bilmekte ve "Fahri Maliye Müfettişi" ünvanına sahip bulunmakta idi.

Albüme geri dön
Gizlilik Bildirimi KVKK Aydınlatma Metni