Orhan Fevzi Astam

Orhan Fevzi Astam (176)

(190)

Gümrük Muayene Memurlarından Hasan Fehmi Astam'ın oğludur. 1927 yılında İstanbul'da doğmuş, 1944'de Pertevniyal Lisesini, 1949'da S.B.O.'yu bitirmiştir.

Teftiş Kuruluna 06.01.1951 tarihinde girmiş, 1955-1956 yılları arasında Batı Almanya'da staj yapmıştır. 1963 yılında Gelirler Genel Müdürlüğü Şube Müdürlüğüne, 1964'de Gelirler Müşavirliğine, Ekim 1967'de Frankfurt Başkonsolosluğu İktisat Müşavirliğine atanmıştır. Temmuz 1971'de tekrar Gelirler Genel Müdürlüğünde göreve başlamış, Ekim 1971'de Bütçe ve Mali Kontrol Başmüşavirliğine tayin edilmiştir. 18.02.1972 tarihinde Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Teftiş Kurulu Başkanlığına, 21.04.1973 tarihinde de Maliye Teftiş Kurulu Başkanlığına getirilmiştir. 02.04.1975 tarihinde isteği üzerine emekli olmuştur. Daha sonra T.Ticaret Bankası Yönetim Kurulu Üyeliğinde bulunmuştur. 26.05.1976 tarihinde vefat etmiştir.

Almanca bilmekte ve "Fahri Maliye Müfettişi" ünvanına sahip bulunmakta idi.

Albüme geri dön
Gizlilik Bildirimi KVKK Aydınlatma Metni