Orhan Güven

Orhan Güven (179)

(197)

Tapu Müdürü Mahmut Celâl Güven'in oğludur. 15.02.1929 tarihinde Erbaa'da doğmuş, 1946'da Adana Erkek Lisesi'nden, 1950'de de Siyasal Bilgiler Fakültesi Maliye ve İktisat Şubesinden mezun olmuştur.

Teftiş Kurulu'na 06.01.1951 tarihinde girmiş, 1955-1956 yılları arasında Fransa'da staj yapmış; 1965-1966'da Siyasal Bilgiler Fakültesi'nde "Devlet Muhasebesi" dersleri okutmuştur. 1969 yılında Maliye Başmüfettişliğine, 1972 yılında Müşavir Müfettişliğe terfi etmiş, Eylül 1975 tarihinde Maliye Teftiş Kurulu Başkanlığı'na atanmıştır. Haziran 1977 tarihinde Birleşmiş Milletler Cenevre Ofisi nezdindeki Türkiye Daimi Misyonu Maliye ve Ekonomi Müşavirliği'ne tayin edilmiş, 1979 yılında ise Maliye Bakanlığı Müşavirliği görevinden emekliye ayrılmıştır. 1983 yılına kadar özel sektörde Denetim ve Mali İşler Koordinatörü olarak çalışmış, 1983 yılından itibaren sırasıyla, SEKA, USAŞ ve Milli Reasürans T.A.Ş.'nde Hazine Temsilcisi olarak Yönetim Kurulu Üyeliği yapmıştır. Ayrıca, 1990 yılında Başbakanlık Devlet Arşivlerinde Danışmanlık, 1991-1994 döneminde Türkiye Kalkınma Bankası'nda Murakıplık ve son olarak 2000-2001 yıllarında Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu bünyesine alınan bazı banka ve iştiraklerinde Yönetim Kurulu Üyeliği görevlerinde bulunmuştur.

27.08.2004 tarihinde vefat etmiştir.

Üç çocuk babası olup, Fransızca bilmekte ve "Fahri Maliye Müfettişi" ünvanına sahip bulunmakta idi.

Basılmış Eserleri:

(1) Para ve Kambiyo (Tercüme) (1955)

(2) Paris Menkul Kıymetler Borsası (1956)

(3) Açıklamalı Sigorta ve Reasürans Terimleri Sözlüğü (1995)

Albüme geri dön
Gizlilik Bildirimi KVKK Aydınlatma Metni