Oskan (OHANNES)

Oskan (OHANNES) (002)

(013)

Bezzaz Mardikyan Avadiz'in oğludur. 1864 (1280) yılında Erzincan'da doğmuştur. Ermeni Mektebinde okumuştur.

Erzincan ve Erzurum Dûyun-u Umumiye Kâtipliklerinde, Bağdat Dûyun-u Umumiye Nezareti Tahrirat Başkâtipliğinde, Dûyun-u Umumiye Müfettişliğinde bulunmuş; Faik Nüzhet (12), Mehmet Raşit (14) ve Ahmet Cemalettin (15) Beylerle birlikte Rumeli Vilâyât-ı Selâse-i Şahanesi (Kosova, Selanik, Yanya, Manastır ve İşkodra Vilayetleri) Müfettiş-i Umumisi Hüseyin Hilmi Paşanın refakatinde Maliye İslahat Komisyonu Maliye Müfettişi iken meşrutiyetin ilânı ve Teftiş Kurulunun yeniden kurulmasından sonra, 14.09.1909 tarihinde naklen, Birinci Sınıf Maliye Müfettişliğine tayin edilmiş; Mehmet Raşit ile birlikte Teftiş Heyeti Umum Müdürü H.Jolly'nin yardımcılığını yapmıştır. 11.01.1912 tarihinde Telgraf ve Posta Nazırlığına getirilmiş, 22.10.1914'de istifa ederek bu görevden ayrılmış, 1949 yılında Kahire'de vefat etmiştir.

Fransızca ve Arapça bilmekte idi.

Albüme geri dön
Gizlilik Bildirimi KVKK Aydınlatma Metni