Osman Cemil Batır

Osman Cemil Batır (069)

(074)

Esnaf Mehmet Salih Bey'in oğludur. 1902 (1318) yılında İstanbul'da doğmuş. 1924'de Mülkiyeden mezun olmuştur.

Divan-ı Muhasebatta Murakıp Muavinliği ve Üçüncü Sınıf Murakıplık yapmış, 17.11.1925 tarihinde, sınavla Müfettiş Muavini olarak Teftiş Kuruluna girmiş, 1926 yılında Müfettişlik stajı yapmak üzere bir yıl süreyle Fransa'ya gönderilmiştir. 1939 yılına kadar, Müfettişlik uhdesinde kalmak kaydı ile, Maliye Vekâleti Vâridat Umum Müdür Muavinliğinde ve Maliye Meslek Mektebi Hukuki Malûmat ve Mali Kanunlar dersleri öğretmenliğinde görevlendirilmiş; Eylül 1939'da Teftiş Kurulundan ayrılarak Gümrük ve İnhisarlar Vekâleti Teftiş Heyeti Reisliğine, Eylül 1944'de aynı Vekâlet Müsteşar Muavinliğine, 1949 yılında Vergiler Temyiz Komisyonu 3 üncü daire Başkanlığına, 1953'de T.C. Emekli Sandığı Yönetim Kurulu Üyeliğine, 1955 yılında da Türkiye Selüloz ve Kâğıt Fabrikaları Yönetim Kurulu Maliye Bakanlığı Mümessilliğine tayin edilmiş; 1960 yılında emekliye ayrılmıştır. Daha sonra Anadolu Sigorta Genel Kurul Murakıplığı da yapmıştır. 13.06.1980 tarihinde vefat etmiştir.

Fransızca bilmekte ve "Fahri Maliye Müfettişi" ünvanına sahip bulunmakta idi.

Albüme geri dön
Gizlilik Bildirimi KVKK Aydınlatma Metni