Sabri Turan Kıvanç

Sabri Turan Kıvanç (196)

(219)

1933 yılında Samsun'da doğmuştur. P.T.T. Memurlarından Ferit Kıvanç'ın oğludur. 1951'de Ankara Gazi Lisesi'nden, 1955 yılında Siyasal Bilgiler Fakültesi Maliye ve İktisat Şubesi'nden mezun olmuştur.

11.08.1955 tarihinde Teftiş Kurulu'na girmiş, 1961 yılında bir yıl süreyle A.B.D.'nde performans ve program bütçe konusunda staj yapmış, daha sonra ikinci defa gittiği A.B.D.'nde (1963-1965) Syracuse Üniversitesi'nden "İktisat ve Amme İdaresi" konusunda M.A. derecesi almıştır. 1966-1968 yıllarında Gelirler Genel Müdürlüğünün Reorganizasyonu ile ilgili komisyon çalışmalarına, 1968-1971 yılları arasında da Maliye Bakanlığı Reorganizasyon Grubu çalışmalarına katılmış, Ekim 1970'de Hazine Genel Müdürlüğü ve MİİT Genel Sekreterliği Müşavirliği'ne atanmış, Eylül 1971'e kadar da Maliye Bakanının özel danışmanı olarak görev yapmıştır. 13.09.1971'de Bütçe ve Mali Kontrol Genel Müdürlüğü'ne getirilmiş, 09.11.1973'de B.M. Teşkilâtı Nezdinde Türkiye Daimi Temsilciliğine Temsilci Yardımcısı olarak atanmıştır. 21.07.1978'de Türkiye'ye dönüşünde Bakanlık Müşaviri olmuş, 07.11.1978'de de Müsteşar Yardımcılığı'na getirilmiştir. 14.11.1980'de Maliye Müsteşarlığı görevine, 28.12.1980'de Türkiye, Belçika, Avusturya ve Lüksemburg grubunu temsilen Dünya Bankası (IBRD) Yönetim Kurulunda İcra Direktör Vekilliğine, 09.01.1981'de Bakanlık Müşavirliği'ne tayin edilmiştir. Ekim 1984'de Uluslararası Para Fonu (IMF) Mali Uzmanlar Kurulu'na üye seçilmiş, 1984-1987 yılları arasında Butan Hükümetinde Maliye Bakanlığı Danışmanlığı yapmıştır. 1987-1990 yılları arasında IMF Mali Uzmanlar Kurulundaki görevine Washington'da devam etmiştir. 01.03.1990'de gelişmekte olan ülkeleri temsilen IMF ve Dünya Bankası ortak Bankalararası "Kalkınma Komitesi" ne seçilmiştir. Üç dönem bu görevi ifa ettikten sonra 31.10.1995'de bu görevinden emekli olmuştur. Halen, IMF Uluslararası Mali Uzmanlar Kurulu'nun üyesidir.

Belçika Hükümeti tarafından kendisine, Dünya Bankasında Grup adına yaptığı çalışmalar nedeniyle 1982 yılında "Kral Leopold II.Nişanı" verilmiştir.

Evli, üç çocuk babası olup, ingilizce bilmekte ve "Fahri Maliye Müfettişi ünvanına sahip bulunmaktadır.

Basılmış Eserleri:

(1) Turkish Individual and Corporate Income Taxation Systems (1969)

(2) Program ve Performans Bütçe Sistemi (1969)

(3) Turkish Goverment Accounting and Financial Managament System; Country Studie "Developments Goverment Accounting and Financial Managament" (1989)

Albüme geri dön
Gizlilik Bildirimi KVKK Aydınlatma Metni