Saim Kırgöz

Saim Kırgöz (218)

(249)

1937 yılında Mudurnu'da doğmuştur. Esnaf İsmail Kırgöz'ün oğludur. 1955'de Bursa Erkek Lisesi'nden, 1959 yılında Siyasal Bilgiler Fakültesi Maliye ve İktisat Şubesi'nden mezun olmuştur.

Teftiş Kurulu'na 09.09.1960 tarihinde girmiş; 1966-1967 yıllarında Belçika'da bir yıl süre ile geçici görevde bulunmuş, bu süre içinde "Belçika Vergi Mevzuatında Yatırımları Teşvik Edici Hükümler" ve "Avrupa Ekonomik Topluluğu Nezdinde Vergi Armanizasyonu" konularında incelemeler yapmıştır. Bütçe ve Mali Kontrol Genel Müdürlüğü'nde; Genel Müdür Yardımcılığı ve Genel Müdür Baş Yardımcılığı (1972-1977), Paris Büyükelçiliği Maliye Müşavirliği (1977-1980), Maliye Bakanlığı Müsteşar Yardımcılığı (1980-1986), Maliye Teftiş Kurulu Başkanlığı (1986-1989), Avrupa Ekonomik Topluluğu (Avrupa Birliği-AB) Türkiye Daimi Temsilciliği Nezdinde, Maliye Müşavirliği (1989-1992), Maliye Bakanlığı Müşavirliği (1993-1994), Maliye Bakanlığı Müsteşar Yardımcılığı (1994-1997) görevlerinde bulunmuş ve 1994 yılında emekliye ayrılmıştır.

Evli, iki çocuk babası olup, Fransızca bilmekte ve "Fahri Maliye Müfettişi" ünvanına sahip bulunmaktadır.

Albüme geri dön
Gizlilik Bildirimi KVKK Aydınlatma Metni