Sait Naci Ergin

Sait Naci Ergin (092)

(094)

Emekli Subaylardan Ahmet Naci Bey'in oğludur. 1908 (1324) yılında Niğde'de doğmuştur. 1927 yılında Konya Lisesinden, 1930'da Mülkiyeden mezun olmuştur.

Ankara Maiyet Memurluğunda ve Dahiliye Vekâleti Mahalli İdareler Şube Şefliğinde bulunduktan sonra, 24.05.1932 tarihinde Teftiş Kuruluna girmiş, 1936-1937 yılları arasında Fransa'da staj yapmıştır. 29.07.1944 tarihinde Teftiş Kurulundan ayrılarak sırasıyla, Tahsilât Genel Müdürlüğü (1944-1945), Hazine Genel Müdürlüğü (1946-1950), Maliye Müsteşar Yardımcılığı (1950-1952), Bütçe ve Mali Kontrol Genel Müdürlüğü (1952-1956) ve Maliye Müsteşarlığı (1956-1961) görevlerinde bulunmuştur. 07.03.1961'de emekliye ayrılmış, serbest mali müşavir ve bir bankada Yönetim Kurulu Üyesi iken, Mart 1971'de, Maliye Bakanlığına atanmış, daha sonra da Kontenjan Senatörlüğüne seçilmiştir. 01.11.1982 tarihinde vefat etmiştir.

Fransızca ve İngilizce bilmekte ve "Fahri Maliye Müfettişi" ünvanına sahip bulunmakta idi.

Albüme geri dön
Gizlilik Bildirimi KVKK Aydınlatma Metni