Seyit Ahmet Cemal Yeşil

Seyit Ahmet Cemal Yeşil (057)

(060)

Dr.Binbaşı İbrahim Ethem Bey'in oğludur. 1900 (1316) yılında Bağdad'da doğmuş, 1921 yılında Mülkiyeden mezun olmuştur.

T.B.M.M. Hükümeti Maliye Vekâleti Umum Müdürlüğü Masa Kâtip Refikliği ile devlet hizmetine girmiş; Muvazene-i Maliye Encümeni iken naklen, 20.10.1923 tarihinde, M.Said Erda (58), H.Hüsnü Yümel (61), Abdülkadir Başman (64) ve A.Numan Erdem (63) ile birlikte Maliye Müfettiş Muavinliğine tayin edilmiş; 1924 yılında staj için bir yıl süreyle Fransa'ya gönderilmiştir. Birinci Sınıf Maliye Müfettişliğine kadar yükseldikten sonra, 1936 yılında Bütçe ve Mali Kontrol Umum Müdürlüğüne getirilmiş; daha sonra, Maliye Müsteşarlığı (1938-1942), Başvekâlet Müsteşarlığı (1942-1951), Kâbil Büyükelçiliği (1951-1956), Budapeşte Büyükelçiliği (1956-1960), Dışişleri Bakanlığı Başhukuk Müşavirliği (1960-1962), Varşova Büyükelçiliği (1962-1965) ve Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreterliği görevlerinde bulunmuş; 1965 yılında emekliye ayrılmıştır. 27.11.1977 tarihinde vefat etmiştir.

Türk Edebiyat Tarihine değerli bir şair olarak geçen, C. Yeşil, Fransızca ve İngilizce bilmekte ve "Fahri Maliye Müfettişi" ünvanına sahip bulunmakta idi.

Basılmış Eserleri:

Rübailer (Şiirler) (1950)

Albüme geri dön
Gizlilik Bildirimi KVKK Aydınlatma Metni