Şükrü Ataman

Şükrü Ataman (041)

(038)

Telgraf Memurlarından Mustafa Bey'in oğludur. 1882 (1298) yılında Rodos'ta doğmuştur. 1901 yılında İzmir İdadi Mülkisînden mezun olmuştur.

Tire Kasabası Maarif Komisyonu Kitâbetinde, Bayındır Kazası Tahsil Memurluğunda, Aydın Vilâyeti Muhasebe Kalemi Hesabı Cari Kitâbetinde ve aynı yer Münakalât Kitâbetinde görev aldıktan sonra; 14.11.1911 tarihinde Müfettiş Muavini olarak Teftiş Kuruluna girmiş, aynı yıl staj amacıyla Fransa'ya gönderilmiştir. 06.12.1920'de Taahhüdat Murakıbı olarak Kuruldan ayrılmış, 01.08.1921 tarihinde yeniden Kurula dönmüştür. 14.03.1926 tarihinde Ziraat Bankası Umum Müdür Muavinliğine tayin edilmiş, aynı yıl kendisine "Fahri Maliye Müfettişi" ünvanı verilmiş, 1928 yılında Ziraat Bankası Umum Müdürü olmuştur. 01.03.1935 tarihinde Muş Milletvekili olarak T.B.M.M.'ne girmiştir. 1955 yılında vefat etmiştir.

Fransızca bilmekte idi.

Albüme geri dön
Gizlilik Bildirimi KVKK Aydınlatma Metni