Süleyman Adil Okuldaş

Süleyman Adil Okuldaş (009)

(020)

Cebelibereket Sancağı Mutasarrıfı Abdullah Ragıp Paşa'nın oğludur. 1880 (1296) yılında İzmir'de doğmuştur. İzmir Mülkiye İdadisinde öğrenimini tamamlamıştır.

Teftiş Kurulu'na 28.09.1909 tarihinde sınavla Dördüncü Sınıf Müfettiş olarak girmiştir. Millî Hükümetin kurulması üzerine 1922 yılında Kuruldan ayrıldıktan sonra, Borsa ve Bank-ı Osmanî Komiserliği (1923), Rüsumat Umum Müdürlüğü (1924-1927), Samsun Mebusluğu (1927-1931), Teftiş Heyeti Reisliği (1931) ve Gümrük ve İnhisarlar Vekâleti Müsteşarlığı (1932) görevlerinde bulunmuştur. Maliye Teftiş Heyeti'nin 20.05.1936 tarih ve 934 sayılı yazılarında 08.07.1340 tarihinde kendilerine "Fahri Maliye Müfettişi" ünvanı verildiği belirtilmektedir. 21.06.1939 tarihinde vefat etmiştir.

Fransızca ve Rumca bilmekte idi.

Albüme geri dön
Gizlilik Bildirimi KVKK Aydınlatma Metni