Tevfik Selahattin Özmen

Tevfik Selahattin Özmen (150)

(157)

Defterdarlık Muhasebe Müdürü Mehmet Nefi Özmen'in oğludur. 1921 yılında Niğde'de doğmuştur. 1939 yılında Diyarbakır Lisesi'nden, 1943 yılında Siyasal Bilgiler Okulu'ndan mezun olmuştur.

14.03.1944 tarihinde Teftiş Kurulu'na girmiş, 1951-1952 döneminde staj için Belçika'ya gönderilmiştir. Ekim 1953'de istifa etmiş, 1953-1960 döneminde bazı şirketlerde kurucu ortak ve yöneticisi olarak çalışmıştır. 1960'da Doğubank Yönetim Kurulu Üyeliği, sonra Genel Müdürlüğü, 1961-1964 döneminde Ordu Yardımlaşma Kurumu Yönetim Kurulu Üyeliği ve Genel Müdürlüğü, 1965-1968 döneminde İktisadi Devlet Teşekkülleri Yeniden Düzenleme Komisyonu Başdanışmanlığı, 1969'da DPT Müsteşarlık Danışmanlığı, özel sektörde Genel Müdürlük (1969-1972) ve murahhas üyelik (1973-1982), 1982-1983 döneminde T.İş Bankası Yönetim Kurulu Üyeliği, 1983-1985 döneminde Maliye Bakanlığı ve Anadolu Bankası Temsilcisi olarak Başak Grubu Ortak Yönetim Kurulu Başkanlığı, 1985 yılından sonra Türk Telefon Endüstrisi Başkan Yardımcılığı görevinde bulunmuştur. Çeşitli konularda araştırma ve yayın çalışmaları yapmıştır.

14.05.2018 tarihinde vefat etmiştir.

Evli, iki çocuk babası olup, İngilizce ve Fransızca bilmekte idi.

Basılmış Eserleri:

(1) Belçika Devlet Merkezi Mübayaa Ofisi (1954)

(2) Türkiye'de Dünyada İktisadi Devlet Teşekkülleri (1967)

(3) Türkiye'de ve Dünyada Planlama (1968)

(4) Modern Kapitalizmin Oluşumu (1976)

(5) Türkiye'de Dünyada KİT (1980)

(6) KİT'lerimizde Yeni Gelişmeler (1985)

(7) Türkiye'de Dünyada KİT'lerin Özelleştirilmesi (1987)

(8) Şirketler Klavuzu (1993)

(9) İş Kurma ve Yönetme Klavuzu (1994)

(10) Milli Eğitim Mevzuatı (1995)

(11) Amme Borçlarını Ödeme Klavuzu

(12) Devlet İhale Kanunu (1998)

(13) Asya Türkiyesi (Tercüme) (2002)

(14) Krizantem (Piyer Loti?den Tercüme) (2003)

(15) Haçlılar (Tercüme) (2003)

Albüme geri dön
Gizlilik Bildirimi KVKK Aydınlatma Metni