Türkben Pedük

Türkben Pedük (484)

(553)

1975 yılında Adana’ da doğmuştur. Mülkiyeli iş adamı Hasip PEDÜK ve Türk El Sanatları öğretmeni Göksel PEDÜK’ ün oğludur. 1993 yılında Beşiktaş Atatürk Anadolu Lisesi’nden, 1997 yılında İstanbul Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Kamu Yönetimi Bölümü’nden mezun olmuştur. 2005 yılında, “Dünyada ve Türkiye’de Vergi Harcamaları” adlı tez ile Trakya Üniversitesi’den yüksek lisans (MA) derecesi almıştır. 2008 yılında Boston Üniversitesi’den Finansal Ekonomi ve Uluslararası Ticaret çiftanadalında yüksek lisans derecesi (MA) almıştır.

1997 yılında Vakıfbank Mali Analist Yardımcılığı, 1998 yılında Devlet Gelir Uzman Yardımcılığı görevlerinde bulunmuştur. 1998 yılında Maliye Müfettiş Yardımcısı olmuştur. 2001 yılında Maliye Müfettişliğine, 2008 yılında da Maliye Başmüfettişliğine atanmıştır.

15.11.2019 tarihinde emekli olmuştur. Halen özel sektörde Yeminli Mali Müşavir olarak çalışmaktadır.

Evli ve 2 çocuklu olup, İngilizce, Almanca ve Fransızca bilmektedir

BASILI ESERLERİ
 
Vergi Harcamaları
 
MAKALELERİ
 
Türk Bankaları ve K.K.T.C.' nde Off Shore Bankacılığı
Kıyı Bankacılığı Merkezlerinin Yapısal Şartları
Türkiye' de Yarı Mali İşlemler ve Mali Saydamlık
2006 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu ve TBMM' nin Bütçe Hakkı
Finansal Arıtma Merkezleri
KKTC'nde Off Shore Şirketi Statüsü: Uluslararası Hizmet Şirketi ve Vergi İhracatı
Vergi Cenneti Kullanım Şekilleri
KKTC'de Off Shore Bankacılığı
KKTC'nde Off Shore Şirketi Statüsü: Uluslararası Hizmet Şirketi
Mutemetlik ve İnançlı İşlemler
5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu Vergi Harcamaları
Vergi Harcamalarının Ortaya Çıkışı ve Tarihi Gelişimi
Vergi Harcamalarında Terim Karmaşası
Gelir ve Giderleri Etkileyecek Hukuki Düzenlemeler ve Gelir Politikaları Genel Müdürlüğü
Türk Bankacılığında İnançlı İşlem Muhasebesi
Türk Bankacılık Uygulamasında İnançlı Mevduat ve Kredi Sözleşmeleri 
Ulusal Bankaların Kıyı Bankacılığı Merkezi Olarak Vergi Cennetlerini Seçme Nedenleri 
Bankacılıkta İnançlı İşlemler
Türkiye'de Serbest Bölge Bankacılığı
Türkiye'de Kıyı Bankacılığı (Off Shore Banking) 
Kıyı Bankacılığı Tipleri
Uluslararası Bankacılık ve Kıyı Bankacılığı (Off Shore) Tipleri
İnançlı İşlemler (Fiduciary)
Kanuna Karşı Hile Muvazaa Peçeleme ve Vergi Planlaması Kavramları  
Değişen Karapara Mevzuatı ve İncelemesi
Türkiye'de Ödeme Sistemleri
Daha Az Vergi Ödemenin Bir Yolu Off Shore İşlemleri-1
Daha Az Vergi Ödemenin Bir Yolu Off Shore İşlemleri-2
Karapara ve Ödeme Sistemleri
Kredi Aracılık Maliyetleri-I
Kredi Aracılık Maliyetleri-II
Kredi Kuruluşları Kanun Tasarısı ve Finansal Holding-1
Kredi Kuruluşları Kanun Tasarısı ve Finansal Holding-2 
Sınırlı Mevduat Sigortası-1
Holding Bankacılığı
Sınırlı Mevduat Sigortası-2
Yeni Finansal Enstrümanlar Sözlüğü-3
Yeni Finansal Enstrümanlar Sözlüğü-2
Yeni Finansal Enstrümanlar Sözlüğü-1
Kadastro İşlemleri
Bir Bölüm Vadeli İşlem Piyasaları Kavramları
Yazarkasa Satan Bayilerin Bildirim Zorunluluğu
%20 lik İlaç Katılım Paylarının Memur Maaşlarından Kesilmek SuretiyleTahsili Uygulaması Sorunları ve Çözüm Önerileri
Demokrasilerde Çıkar ve Baskı Grupları
İşyerlerini Basit Usulde Mükelleflere Kiraya Veren İşyeri Sahiplerinin Gelirlerini 2003 Yılında Beyanı
Mali İmkanları Ölçüsünde Sosyal Bir Devletin Lojman Politikası
EFT Sistemi
Tek Eve Sahip Emeklilerin Sıfır Oranlı Emlak ve Ek Emlak Vergisi
Büyük Mükelleflerin Gönüllü Vergi Uyumunu Geliştirme-Ülke Deneyimleri
Doğrudan Yabancı Yatırımlar Kanunu Anayasaya Aykırı mı? Ugulama Yönetmeliği Yasal mı?
Uluslararasılaşmanın İlk Adımı Bavul Ticareti ve Yeni Yönü Yunanistan
Uluslararasılaşmanın İlk Adımı Bavul Ticareti ve Yeni Yönü Yunanistan
Sınır Ticareti
Belirsiz Faturalar: Hedging Vergilendirilmesi
Rayonel Bir Vergi Sisteminin Anlamı ve Kriterleri
Nemaların Tüfeye Bağlanması ve Devletin Sebepsiz Zenginleşmesi
2002 Yılında DTHB'larından FaİZ Geliri Elde Eden Yatırımcıların Vergi Beyanlarında Dikkat Etmesi Gereken Faiz Tutarları
Yurtdışında Yaşayan Türk Vatandaşlarının Dar Mükellef Olduklarını Türk Vergi İdaresine İspat Etme Sorunu ve Çözüm Önerileri

Albüme geri dön
Gizlilik Bildirimi KVKK Aydınlatma Metni