Türkmen Derdiyok

Türkmen Derdiyok (376)

(430)

1959 yılında Artova'da (Tokat) doğmuştur. Haydar Derdiyok'un oğludur. 1976 yılında Tokat Öğretmen Lisesi'nden, 1981 yılında Orta Doğu Teknik Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi'nden mezun olmuştur.

1981 yılında Gazi Üniversitesi İktisadi İlimler Fakültesi'nde Maliye Bölümü Asistanlığı görevine başlamış, bu arada doktora çalışmalarına da katılmıştır. 26.11.1984 tarihinde Teftiş Kurulu'na girmiş, 17.03.1988 tarihinde Maliye Müfettişi olmuştur. 1988 yılında Gazi Üniversitesinde "Maliye Teorisi" alanında doktora çalışmalarını tamamlamıştır. 1989 yılında beş ay süreyle Cumhurbaşkanlığı Devlet Denetleme Kurulunda çalışmıştır. 1990-1992 döneminde İngiltere'de "Uygulamalı Muhasebe-Bilgisayar ve Ekonomi" kuslarına katılmış aynı zamanda Leicester Üniversitesi Ekonomi Bölümü'nde öğrenim görmüştür. 1993 yılında Gazi Üniversitesi'nde Mali-İktisat konusunda Doçentlik ünvanı almıştır. Sırasıyla, Devlet Bakanlığı (Ekonomiden Sorumlu) Danışmanlığı (Nisan 1993-Temmuz 1993), Başbakan Danışmanlığı (Temmuz 1993-Eylül 1994), Milli Emlak Genel Müdür Yardımcılığı (Eylül 1994-Nisan 1995) Başbakanlık Müsteşar Yardımcılığı (Nisan 1995-Aralık 1996), Başbakanlık Sermaye Piyasası Kurulu Danışmalığı (Aralık 1996- Ağustos 2000) görevlerinde bulunmuştur. 18.08.2000 tarihinden itibaren Maliye Yüksek Eğitim Merkezi Başkanlığı görevini yürütmüş, 09.09.2004  tarihinde Almaata Büyükelçiliği Maliye Müşavirliğine atanmıştır. 22.10.2007 tarihinde Maliye Bakanlığı  Bakanlık Müşavirliğine atanmıştır. Ocak 2010' da emekli olmuştur.

Bunların yanında; T.H.Y. Denetim Kurulu Üyeliği (1994-1996), Tabiat ve Kültür Varlıkları Üst Kurul Üyeliği (1996), Europalia Komite Başkanlıkları da (1996) yapmıştır. Ayrıca 1981 yılından 1998 yılına kadar Gazi Üniversitesi, Maliye Meslek Yüksekokulu, Maliye Meslek Lisesi, Ortadoğu Teknik Üniversitesi ve Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi, Ufuk Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İşletme Bölümünde   öğretim görevlisi olarak dersler vermiştir.

Profesör unvanına sahip olup Ufuk Üniversitesi Meslek Yüksek Okulu Müdürlüğü görevinini ve Muhasebe ve Vergi Bölüm Başkanlığı görevini yürütmektedir.

Evli ve iki çocuk babası olup, İngilizce bilmektedir.

Basılmış Eserleri:

(1) Türkiyede Dış Borç Yönetimi (1993)

(2) The Turkish Tax Administration and Taxation System (1994)

(3) The Turkish Taxation System, Indvidual Income Tax, Corporate Income Tax, Value Added Tax and Tax Procedure (1998)

(4) Kalite Yönetimi

Albüme geri dön
Gizlilik Bildirimi KVKK Aydınlatma Metni