Vural Güçsavaş

Vural Güçsavaş (187)

(207)

1930 yılında Bursa'da doğmuştur. Topçu Binbaşı Tahir Güçsavaş'ın oğludur. 1947'de İstanbul Kabataş Lisesi'ni, 1953 yılında Siyasal Bilgiler Fakültesi Maliye ve İktisat Şubesi'ni bitirmiş; Ankara Hukuk Fakültesinde fark sınavı vererek sertifika almıştır.

09.10.1953 tarihinde Teftiş Kurulu'na girmiş, 22.07.1959-22.07.1960 tarihleri arasında A.B.D.'nde staj yapmış; daha sonra, 05.10.1961-10.10.1963 tarihleri arasında devam ettiği Chicago Üniversitesi'nden (A.B.D.) "İktisadi Kalkınma" konusunda M.A. derecesi almıştır. Ocak 1965-Nisan 1966 arasında Devlet Plânlama Teşkilâtı İktisadi Plânlama Dairesi Yıllık Program ve Finansman Müdürlüğü görevinde bulunmuş, Mayıs 1966'da tekrar Maliye Teftiş Kurulu'na dönmüştür. 1967-1969 yılları arasında üç sene süreyle Paris'te O.E.C.D. nezdinde Türk Delegasyonu'nda görev almış, Ocak 1970'de Hazine Genel Müdürlüğü ve MİİT Genel Müdür Yardımcılığı'na atanmıştır. Ekim 1970'de Hazine Genel Müdürlüğü ve MİİT Genel Sekreterliği Müşavirliği'ne, Ekim 1972'de Başmüşavirliğe, 04.03.1975 tarihinde Genel Müdür Başyardımcılığı'na, 28.02.1978 tarihinde Hazine Genel Müdürü ve MİİT Genel Sekreterliği'ne, 13.07.1978 tarihinde de Maliye Bakanlığı Müsteşarlığı'na tayin edilmiştir. 01.04.1980 tarihinde Bakanlık Başmüşavirliğine getirilmiş ve 05.05.1981 tarihinde emekli olmuştur. 03.11.1997 tarihinde vefat etmiştir.

İngilizce ve Fransızca bilmekte idi.

Albüme geri dön
Gizlilik Bildirimi KVKK Aydınlatma Metni