Zeynel Abidin Yurdakul

Zeynel Abidin Yurdakul (044)

(046)

Muhasebeci Mehmet Muhlis Tevfik Bey'in oğludur. 1882 (1298) yılında Sivas'ta doğmuş, Sivas İdadisinde okumuştur.

Memuriyete Sivas Vilâyeti Muhasebe Kaleminde başlamış (1918), Manastır, Erzurum Vilâyetleriyle, Muş, Şarkikarahisar, Yozgat, Kayseri, Amasya ve Kozan Sancaklarında Muhasebecilik yaptıktan sonra, Vezne-i Umumî Müdürü iken, 27.03.1921 tarihinde, naklen, Üçüncü Sınıf Müfettiş olarak Teftiş Kuruluna girmiştir. 18.04.1924 tarihinde Divan-ı Muhasebat Azalığına getirilerek Kuruldan ayrılmıştır. Ocak 1950'de vefat etmiştir.

Fransızca bilmekte idi.

Albüme geri dön
Gizlilik Bildirimi KVKK Aydınlatma Metni