Ziya Kayla

Ziya Kayla (133)

(125)

Kurmay Albay Ali Şevki Bey'in oğludur. 1912 yılında İstanbul'da doğmuş, Kabataş Lisesi'nden sonra 1934'de Mülkiyeden mezun olmuştur.

Teftiş Kurulu'na 28.10.1937 tarihinde girmiş, 1948-1949 yılları arasında Belçika'da staj yapmıştır. 30.03.1955'de Maliye Başmüfettişliğine yükselmiş; 25.03.1961'de Maliye Müsteşarlığına atanmak suretiyle Kuruldan ayrılmıştır. 12.07.1963 tarihinde T.C. Merkez Bankası Genel Müdürlüğü'ne getirilmiş; daha sonra Başbakanlık Yüksek Denetleme Kurulu Üyeliğinde bulunmuş (1966-1970); 1970 yılında emekliye ayrılmıştır. Emekliye ayrıldıktan sonra Türkiye Vakıflar Bankası İdare Meclisi Başkanlığı (1971-1976), T.C. Merkez Bankası Banka Meclisi Üyeliği (1978-1979), Yükseköğretim Kurulu Üyeliği (1981-1982), Türkiye İş Bankası Denetçiliği görevlerini üstlenmiştir. 27.05.1996 tarihinde vefat etmiştir.

Fransızca bilmekte ve "Fahri Maliye Müfettişi" ünvanına sahip bulunmakta idi.

Basılmış Eserleri:

(1) Amme Masraflarının Karşılanması, Harp Masraflarının Tasfiyesi (Tercüme)

(2) Türkiye'de Emisyon Hareketleri (1967)

(3) Merkez Bankası Bültenlerinden Ekonomik Durumun İzlenmesi (1978)

(4) Merkez Bankası İşlemleri (1981)

Albüme geri dön
Gizlilik Bildirimi KVKK Aydınlatma Metni