Ziya Müezzinoğlu

Ziya Müezzinoğlu (144)

(152)

Tüccar Sayit Ali Müezzinoğlu'nun oğludur. 1919 yılında Kayseri'de doğmuş, 1938'de Kayseri Lisesi'nden, 1942'de S.B.O.'dan mezun olmuştur.

Teftiş Kurulu'na 03.03.1943 tarihinde girmiş, 1951 yılında staj için bir yıl süreyle Federal Almanya'ya gönderilmiştir. Mart 1955'de Hazine Genel Müdürlüğü Müşavirliğine atanmış, daha sonra Hazine Genel Müdürlüğü (1959-1960) ve Hazine Genel Müdürlüğü ve MİİT Genel Sekreterliği (1960-1961), Kurucu Meclis Üyeliği (1961), Hazine Genel Müdürlüğü ve MİİT Genel Sekreterliği (1961-1962), Devlet Plânlama Teşkilâtı Müsteşarlığı (1962-1964), Bonn Büyükelçiliği (1964-1967) yapmıştır. Ocak 1967'de Ortak Pazar nezdinde Büyükelçi ünvanıyla Daimi Temsilciliğe getirilmiş, 22.05.1972 tarihinde Maliye Bakanlığına atanmıştır. Daha sonra politikaya atılmış ve 1977-1978 döneminde tekrar Maliye Bakanı olmuştur. TEMAR'da  Yönetim Kurulu Başkanlığı yapmıştır.

14.06.2020 tarihinde vefat etmiştir.

Evli, iki çocuk babası olup, Fransızca, Almanca, İngilizce bilmekte ve "Fahri Maliye Müfettişi" ünvanına sahip bulunmakta idi.

 

Basılmış Eserleri:

(1) Para Reformuna Müteallik Alman Mevzuatı ve Memleketimizi İlgilendiren Cepheleri (Etüd) (1952)

(2) İsviçre Devlet Bütçesi (Etüd) (1953)

(3) İki Türkiye Anılar (2016)

Albüme geri dön
Gizlilik Bildirimi KVKK Aydınlatma Metni